Выстава «Была вайна... Была Перамога...»


Стала ўжо традыцыяй у нашым музеі напярэдадні Дня Перамогі ладзіць выстаўку, якая б у чарговы раз нагадвала нашым наведвальнікам пра цяжкі шлях да гэтага дня, які праходзілі нашы землякі. Матэрыялы выстаўкі расказваюць пра падзеі тых дзён, калі вораг гаспадарыў на нашай зямлі, пра тых людзей, што ад касы і плуга пайшлі бараніць Радзіму...

Здымкі, дакументы, рэшткі зброі і вайсковай амуніцыі - усё гэта маўклівыя сведкі тых крывавых падзей, за імі - трагічныя лёсы, боль і гора, надзеі і спадзяванні, вялікая радасць Перамогі. Многія з экспанатаў з году ў год з'яўляюцца ў выставачнай зале, але ад гэтага не становяцца меньш цікавымі і змястоўнымі, наадварот, іх каштоўнасць узрастае з кожным годам, які аддаляе падзеі Вялікай Айчыннай вайны ад нас.


Стало уже традицией в нашем музее накануне Дня Победы устраивать выставку, которая бы в очередной раз напоминала нашим посетителям о трудном пути к этому дню, который проходили наши земляки. Материалы выставки рассказывают о событиях тех дней, когда враг хозяйничал на нашей земле, о тех людях, которые от косы и плуга пошли защищать Родину...

Фотаграфии, документы, остатки оружия и военной амуниции - все это молчаливые свидетели тех кровавых событий, за ними - трагические судьбы, боль и горе, надежды и чаяния, большая радость Победы. Многие из экспонатов из года в год появляются в выставочном зале, но от этого не становятся менее интересными и содержательными, наоборот, их ценность возрастает с каждым годом, который отдаляет события Великой Отечественной войны от нас.

243